Plecy

O projekcie

Czym jest projekt KFS 2024?

Projekt KFS 2024 pozwala na uzyskanie bezzwrotnej dotacji w kwocie do 16 tys. zł. na szkolenie pracowników w ośrodku UKEN.pro. Dotacja może być wykorzystana na jeden z czterech  pakietów szkoleniowych: Komunikacja w zespole poprzez cele i zadania, Doskonalenie obsługi klienta, E-strategie Biznesowe, Zarządzanie pracownikami.

Środki na szkolenie pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który przeznaczył na ten cel prawie 300 mln zł.

To właśnie teraz!

Wraz z początkiem nowego roku rozpoczyna się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie usług szkoleniowych prowadzony w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Kto może skorzystać?

Nabór skierowany jest do właścicieli oraz pracowników wszystkich firm, urzędów, fundacji prowadzących swoją działalność na terenie Polski.

Skontaktuj się ze Powiatowym Urzędem Pracy właściwym dla miejsca prowadzenia firmy, w której pracujesz lub którą prowadzisz.

Uzyskaj informację na temat najbliższego naboru na środki z KFS 2024.

Pobierz wszystkie pliki składające się na wniosek ze strony PUP.

Zgłoś się do nas w celu sporządzenia oferty i dobrania odpowiedniego szkolenia do profilu Twojej działalności gospodarczej (należy się zgłaszać za pośrednictwem infolinii 22 6022324 lub wysyłając maila na adres: info@uken.pro.

Złóż wniosek w najszybszym możliwym terminie wskazanym przez PUP.

Podpisz Umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne ze środków KFS.

Po otrzymaniu środków na opłacenie szkolenia, dokonaj płatności na podstawie faktury. 

Zrealizuj wybrane szkolenie dostosowane do Twoich potrzeb.

Rozlicz się z PUP przedstawiając właściwe dokumenty wskazane w Umowie.

Uwaga:

Termin szkolenia dla uczestnika jest dobierany indywidualnie, jednak środki otrzymane w ramach tegorocznego naboru muszą być spożytkowane nie później niż do końca roku 2024. 
Biorąc pod uwagę czas procesowania wniosków przez PUP, zazwyczaj pierwsze szkolenia z KFS kursanci rozpoczynają na przełomie I i II kwartału danego roku.

Ostateczne terminy składnia wniosków o środki z KFS mogą być różne w zależności od wytycznych danego Urzędu Pracy.

Korzyści płynące ze środków KFS

Wystarczy trochę motywacji by móc zrealizować upragnione szkolenie całkowicie za darmo. Wysokość dofinansowania może objąć kwotę nawet do 16 tys. złotych, zatem gra jest warta przysłowiowej „świeczki”. Dzięki pozyskaniu takich funduszy, można korzystać z wiedzy i umiejętności przekazywanych podczas szkolenia nie wyjmując z kieszeni ani złotówki.

✅ W ramach dotacji KFS możesz zrealizować następujące szkolenia